Sarlotka
16.12.13,16:13
Prosim Vas v pripade ze predava szco auto srocke, kde je tato szco spolocnikom nie ako szco ale ako fyzicka osoba, neplati v tomto prípad nasledovne, nemusi byt znalecny posudok? Dakujem pekne.

Obchodný zákonník § 59a ods. 1 a 2 zakotvuje, že „ak spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania, musí byť hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom. Táto zmluva nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložená spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín. Ak je na účinnosť zmluvy potrebný zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, musí byť zmluva spolu so znaleckým posudkom uložená do zbierky listín pred zápisom do osobitnej evidencie. Ak spoločnosť uzatvára zmluvu podľa odseku 1 v lehote dvoch rokov odo dňa vzniku spoločnosti, musí návrh tejto zmluvy vopred schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.“
a_je_to
16.12.13,23:16
... ale áno, je to tak. Je to jedno z mnohých hystericko frenetických opatrení obchodného zákonníka, ktoré tam je. Ale fakticky okrem zbytočných výdavkov a komplikácií prevodu v normálnych okolnostiach nič nezabezpečuje., ani nič negarantuje. Pýtaš sa v mene svojom, či v mene klienta ? Ak v svojom a obávaš sa, tak daj urobiť posudok. Alebo aspoň choď do autobazáru, nájdi zhruba rovnaké auto ... že ho chceš niekomu odporučiť a daj si urobiť cenovú ponuku. Bežne ju ochotne urobia – vytlačia z počítača. To bude pre Teba znalecký posudok. Ak v klientovom, tak ho na to upozorni, ale viac nič. Ak to nedodrží, tak to zaúčtuj aj tak a hotovo. Keď sa písal obchodný zákonník, mali autá aspoň nejakú cenu, dnes nie je až tak významná. Nedodržanie znenia by bol právny delikt, keby cena toho auta bola neprimerane vysoká, alebo neprimerane nízka. Ak bude normálna a auto neskreslí hodnotu imania sro, nezanechá nedobytné pohľadávky, poslúži k dosiahnutiu zisku, tak to nemá kto napadnúť. A ak nedosiahne zisk, tak ujo Fico Ti to aj tak časom dodaní cez licencie.
Sarlotka
17.12.13,01:15
:D haha aj som oprskala monitor... pre klienta...:)