Eveline
16.12.13,19:59
Aké účtovníctvo má viesť fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri, kde nie je uvedené základné imanie - je to živnostník, ktorý podniká vo vnútroštátnej nákladnej doprave
kn-alka
16.12.13,20:00
???
Andrej13
16.12.13,20:28
fyzická osoba zapísaná v obchodnom registry?
veronikasad
16.12.13,20:32
zuzana.š.
16.12.13,20:40
podvojné účtovníctvo.
Eveline
16.12.13,20:45
Áno, fyzická osoba, ktorá podniká v nákladnej doprave - vozidlá nad 3,5 t
Eveline
16.12.13,20:48
Zápis v OR bol 6.12.2013-od 1.1. jednoduché účto...v OR nie je uvedená výška základného imania...podľa zákona o cestnej doprave je finančná zábezpeka na 1 nákladné vozidlo 9.000,-euro, v opačnom prípade by nemal vydanú koncesiu, ale ešte ju nemá, pretože Obvodný úrad má na to 30 dní...len mi nie je jasné to účtovanie od 6.12......
Eveline
16.12.13,20:52
To je, čo...podmienka na podnikanie v nákladnej doprave je zápis do OR...choré
avalik
16.12.13,20:56
Eveline (Dnes 20:48) Zápis v OR bol 6.12.2013-od 1.1. jednoduché účto...v OR nie je uvedená výška základného imania...podľa zákona o cestnej doprave je finančná zábezpeka na 1 nákladné vozidlo 9.000,-euro, v opačnom prípade by nemal vydanú koncesiu, ale ešte ju nemá, pretože Obvodný úrad má na to 30 dní...len mi nie je jasné to účtovanie od 6.12......

Zákon o účtovníctve

§ 9
(3) Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.
marjankaj
16.12.13,21:37
PU. Obchodný zákonník §36
zuzana.š.
16.12.13,22:29
tá finančná zábezpeka 9000 € nie je základné imanie. To je súčet účtu 491, 221, 211, atď. , to je len dôkaz pre vydanie koncesie.
Eveline
17.12.13,12:51
To mi je jasné, ale akú výšku základného imania mám zaúčtovať k 1.1., keď je nemá uvedenú v OR...ja som len konštatovala, že výška finančnej zábezpeky na jedno nákladné auto je 9.000,- euro