urbarik
17.12.13,11:10
Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Mesačný platca dph. Vedúci zakúpil drobné kancelárske potreby 25.10.2013 ale na bločik zabudol a doložil ho 2.12.2013.

Môžem uplatniť odpočet dph za november 2013?

Ďakujem.
Mila123
17.12.13,11:14
áno, aj za december, musíte to stihnúť - najneskôr v DP k DPH za 12/2013......
zákon o DPH už bol dávno novelizovaný aby takáto možnosť bola....
urbarik
17.12.13,11:41
Ďakujem Mila123.
dátum zdan. obd. som dala 30.11.2013 a teda odpočet uplatním v novembri.
Ešte raz ďakujem :)
kn-alka
17.12.13,12:13
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
Na začiatok

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Aj bloček z ERP je považovaný za faktúru, takže má nárok na odpočet najneskôr v decembri tohto roka.
AndreaF
17.12.13,13:46
takže nemusíme robiť opravné DP za oktober, ale dá sa to uplatniť v novembri? Mám podobný prípad...
dakujem
AndreaF
17.12.13,14:13
tak nemusim robit opravne DP za oktober, ale uplatnim fakturu v novembri..aj v pripade, ze druha strana si uplatnila dph v oktobri..? dakujem
Tweety
17.12.13,14:16
AndreaF (http://www.porada.sk/member.php?u=65119)tak nemusim robit opravne DP za oktober, ale uplatnim fakturu v novembri..aj v pripade, ze druha strana si uplatnila dph v oktobri..? dakujem

Nie, nemusíš podávať Dodatočné(nie opravné) DP. Podľa nižšie uvedeného § 51 je možné uplatniť nárok aj neskôr ako došlo k dodaniu.
Tweety
17.12.13,14:22
pozri moju odpoveď
tereza33
24.01.14,14:09
Ďakujem veľmi pekne