Mariana B.
17.12.13,11:40
Upozorňujeme daňové subjekty, že sa blíži termín 31.12.2013, dokedy je možné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami aj na základe tzv. starej dohody (dohody o spôsobe doručovania písomností uzatvorenej podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov). Prihlasovacie meno (ID používateľa) pridelené na základe tejto dohody nebude od 1.1.2014 funkčné a daňový subjekt nebude mať možnosť podávať finančnej správe dokumenty elektronicky.

Odporúčame daňovým subjektom, ktoré majú ešte stále nastavený spôsob komunikácie na základe tzv. starej dohody, aby do 23. decembra 2013 zmenili spôsob komunikácie buď
- uzatvorením novej dohody so správcom dane podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.
z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov alebo
- obstaraním zaručeného elektronického podpisu (ZEP).

Upozorňujeme, že v dôsledku zavádzania nového portálu finančnej správy v období od 24.12.2013 do 31.12.2013 nebude možná registrácia a autorizácia pre elektronické služby.

Zdroj: Finančná správa, december 2013
magdalenaa
17.12.13,13:32
Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtatať, že aj je daňový subjekt FO platca DPH a taktiež je konateľom v dvoch sro, ktoré sú platcami DPH akým sposobom sa ma zaregistrovať. Registruje sa ako FO, a vyplní tri dohody /za 1 firmu FO, a dve dohody na sro/?
Dokumenty elektronicky bude podávať na základe ID s rozlišením podľa DIČ?
Antonia Jendrišáková
18.12.13,07:04
Za každú firmu DIČ zvlášť. Daňové priznania predsa podávaš za každú firmu osobitne.
nika.sum
19.12.13,13:23
Ja pouzivam ZEP uz od 2011, ale teraz nerozumiem, ak si niekoho priradujem potrebujem registracny formular kde mam ID a to teraz konci? musim s nimi podpisat novu dohodu alebo ako je to?