Maskaľová
17.12.13,12:07
Prosím vás, ako by ste zaúčtovali:
1. Zaplatená záloha cez pokladňu na nákup DHM (doklad - vystavený blok z registračnej pokladne + Kúpna zmluva) v sume 191,--€
2. Pri dodaní tovaru boli vystavené doklady:
- blok z reg. pokladne - storno záloha v sume 191,--€
- blok z reg. pokladne - v celej sume 635,70 € (je na ňom uvedený rozpis platenia - celková suma (635,70), záloha (191,--), dopl. hotovosť (444,70)
- DAňový doklad - Faktúra v celej sume 635,70 (tiež je tam uvedený odpočet zálohy) + dodací list
3. Zaúčtovanie DHM do spotreby materiálu

Ďakujem
Antonia Jendrišáková
17.12.13,13:01
VPD záloha 191,-- 314/211; FD 529,75 501/321; 105,95 DPH 343/321; 314/321 mínus191,--; 444,70 doplatok úhrada FD 321/211 platiteľ DPH. Neplatiteľ 314/211 191,-- záloha; FD 501/321 635,70; 314/321 mínus 191,--; doplatok úhrada FD 444,70 321/211
Maskaľová
17.12.13,15:23
Ďakujem, pomohlo mi to