Jana103
17.12.13,12:30
Ak podávam DDP FO typ B za rok 2011, pričom v riadnom DP si uplatňoval skutočné výdavky, môžem podať DDP a uplatniť paušálne výdavky? klient iba zbúchal daňové priznanie a teraz mu výhodnejšie vychádza uplatniť si paušálne výdavky ako skutočné.
marjankaj
17.12.13,12:38
§6
(16) Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil preukázateľné daňové výdavky, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na výdavky uplatňované spôsobom podľa odseku 10. Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil výdavky spôsobom podľa odseku 10, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na preukázateľné daňové výdavky.
Jana103
17.12.13,12:43
ďakujem veeeeľmi pekne :)