Žabinka
17.12.13,13:55
ZoDPH §66, ods. 16:
(16) Ak obchodník kúpi umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti alebo použitý tovar z iného členského štátu od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, nemôže pri predaji uplatniť osobitnú úpravu uplatňovania dane, ak na faktúre vyhotovenej predávajúcim nie je uvedená slovná informácia podľa § 74 ods. 1 písm. n):

n) slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“

Pochopila som to správne, že sa to týka dodávateľskej faktúry???? Ak mi holandský dodávateľ neuvedie túto informáciu na jeho dodávateľskej faktúre, tak nemôžem uplatniť DPH podľa §66? Čiže ak sa mi ho nepodarí presvedčiť, aby bol taký láskavý, a uviedol to tam, napriek tomu, že som autobazár, musím postupovať podľa §11? Ďakujem
JankaO
18.12.13,10:23
Áno, je to tak.
Žabinka
18.12.13,10:55
Ďakujem, no je to riadny hnus, ako môže slovenský zákon "prikazovať" zahraničnému podnikateľovi, čo má uvádzať vo svojej faktúre...
JankaO
18.12.13,11:21
No, ono to bolo v podstate aj doteraz tak, že ak chcel si platiteľ uplatniť osobitnú úpravu podľa §66, tak v tomto systéme museli byť všetci účastníci obchodu - t. j. aj zahraničný predajca. Len s tým, že zákon neurčoval, že to má byť na fa takto uvedené, tak sa im to ťažšie dohľadávalo a keď zistili, že predajca nepredal v tomto osobitnom režime, potom to aj tak dodaňovali.
A myslím, že pri tomto ustanovení sa vychádzalo zo smernice EÚ, čiže aj ten zahraničný s najväčšou pravdepodobnosťou to má vo svojich povinnostiach z domovskej legislatívy....