Monika1504
18.12.13,00:18
Zdravím: s.r.o. má v prenájme nehnuteľnosť, kde má bar, sálu na spoločenské podujatia a prenajíma zároveň nebytové priestory občanom, ktorým fakturuje nájom bez dane.Služby spojené s užívaním budú taktiež bez dane?
Dodávateľ, ktorý nám budovu prenajal, fakturuje nájom a osobitne zálohy na el.energiu, plyn, vodu.
Koeficientovať celý tento nájom aj zálohy na energie ako za celú budovu, alebo ako vypočítať pomernú časť? nemám skúsenosti ..
Antonia Jendrišáková
18.12.13,06:52
Ty, ako odberateľ nájmu fakturuješ služby s DPH aj oslobodené ? Ak si odberateľ nájmu od prenajímateľa, ktorý poskytuje obidva druhy služieb s DPH a BEZ, Ty ako platiteľ DPH odberateľ namáš povinnosť prepočítavať-krátiť DPH koeficientom.
Monika1504
18.12.13,07:53
Budovu máme v prenájme od podnikateľa, nám fakturuje budovu a energie s DPH. Nájom - časť tejto budovy poskytujem fyzickým osobám a teda ho fakturujem bez DPH par. 38...mám im fakturovať aj zálohové preddavky /energie/ bez, alebo s DPH??Druhú časť budovy používame na podnikateľské účely. Ako v tomto prípade koeficientovať celý nájom a preddavky energií,alebo len časť??
Adiks
18.12.13,10:08
Preddavky na energie fyzickým osobám fakturuješ s DPH.
Antonia Jendrišáková
18.12.13,10:19
Nájomné fakturuješ bez DPH občanom je oslobodené. Energie aj preddavkové všetkým fakturuješ s DPH. Na vstupe, z nákupu, krátiš koeficientom sumu DPH nájom aj energie. Energie fakturované zdaniteľným osobám, ak máš fakturované samostatne, nekrátiš koeficientom.
Monika1504
18.12.13,11:12
a z budovy ako celku počítať koeficientom, alebo pomernou časťou k nájmu a pomernou časťou z budovy??.... ako myslím, nemyslím...podľa čoho v podstate určím??....ďakujem vopred
Antonia Jendrišáková
18.12.13,14:50
Ak máš jednu fa za celý nájom, musíš sumu krátiť koeficientom aký používaš. Nemôžeš ju rozdeliť na DPH celá, DPH pomerná. Služby a tovary musíš vedieť pri každej FA alebo VPD na čo budú použité. V súvislosti s oslobodenými, daňovými činnosťami alebo obidvoma. Napr. nákupy tovaru predávané v bare budeš odpočítavať celú sumu DPH, hovorné, PHL energie fakturované za celú nehnuteľnosť budeš prepočítavať koeficientom. Suma DPH z fa krát výška koeficientu = suma na odpočítanie. Oznámila si DÚ, že odkedy a v akej výške bude mať koeficient ?