tina.mm
18.12.13,07:22
SRO platiteľ DPH dodal tovar platiteľovi DPH v ČR. Uvádzame hodnotu tohto tovaru v DP DPH v riadku 16 ako tovar oslobodený od dane? Uvádza sa tento tovar aj v súhrnnom výkaze?
Ester plus
18.12.13,11:15
ANO