Jaronimo
18.12.13,15:23
Dobrý deň,
pokiaľ viem, od nového roka treba podávať mesačné DPH elektronicky. Zatiaľ však nemám zriadený elektronický podpis, ani tú druhú možnosť (myslím, že je to dohoda o elektronickom podávaní daňových dokumentov).
Vedeli by ste mi povedať, či si mám tieto veci vybavovať už v decembri alebo stačí v januári pred odovzdaním DPH za december?
Ďakujem :-)
avalik
18.12.13,15:25
KEJKA
18.12.13,15:25
radšej skôr, aj ked všetko vybaviš, treba aj inštalovať certifikát a celé to spojazdniť, nie je málo tých, ktorým to robilo problémy.
JWC s.r.o.
19.12.13,21:27
ja odporúčam čím skôr, tým lepšie...a ak budete používať zaručený elektronický podpis, tak sledujte zmeny v elektronickej komunikácii. chystá sa nová podpisová politika - ktorá už vyšla, len neviem, kedy ju drsr nasadí...takže aj keď si niečo budete zriaďovať tento rok, pre istotu kontrolujte web drsr.sk aj v priebehu nového roka
Antonia Jendrišáková
20.12.13,07:51
Ak nechceš vybavovať a zakupovať zaručený elektronický podpis urob si Dohodu ....podľa § 13 ods. 5 zákona č.563/2009 Z.Z. Najskôr musíš mať registračný formulár používateľa potrebuješ 2x. Nezabudni si zapamätať heslo pre vstup do Tvojho ID. Ak máš viac firiem, ID používateľa Ti platí pre všetky firmy. Pri registrácii každej firmy potrebuješ 2x vytlačený Formulár používateľa ID. Po registrácii ID Ti drsr oznám, že máš vytvorenú väzbu naň. Na stránke drsr vypíše túto dohodu 2x vytlačíš, ak nepodávaš za seba treba spolomocnenie 2x, asi takto: majiteľ firmy/konateľ meno, priezvisko, ulica číslo, PSČ Mesto, IČO, DIČ, ČOP, text: Týmto autorizujem na podávanie písomností prostredníctvom EZU nižšie uvedenú fyzickú osobu ako oužívateľa EZU v mene daňového subjektu. Pod texto uvedieš meno a prizvisko, celú adresu a ČOP osoby, ktorá bude odosielať výkazy a DP. Mesto, dátum. Podíše osoba, za ktorú ideš konať-majieľ firmy/konateľ. Na DÚ nemusia byť prítomní tí, za ktorích toto vybavuješ ak máš podpísané splnomocnenie. V Dohode pri podpise daňový subjekt podpisuješ Ty. Musíš urobiť registráciu do dátumu povinnosti podania prvého výkazu v januári 2014. Napr., ak máš povinnosť podávať DPH registrácia musí byť do 24.1.2014. Bola som registrovať včera 19.12.2013, kým som prišla domov väzba bola hotová. Ja som mala ID používateľa urobený skôr. Lenže na DÚ sme boli prví a za nami bola jedna osob. Keby bolo veľa ľudí neviem ako rýchlo by to fungovalo. Neodkladaj si to na posledný deň registrácie.
jarkra
23.12.13,21:26
Prosím Vás, ak má spoločnosť sídlo napr. v Bratislave, konateľ a zároveň aj registrovaná osoba má trvalý pobyt v Košiciach, môže ísť požiadať o autorizáciu na Daňový úrad v Košiciach alebo je potrebné zasielať dokumenty do Bratislavy?