Jozo B
18.12.13,16:24
Som čiastočné invalidný dôchodca a dostal som ponuku, pracovať ako finančný poradca, formou práce na DIČ. Chcem sa spýtať, aké odvody by som musel platiť?
Ďakujem za odpoveď
veronikasad
18.12.13,18:07
Odkedy začneš pracovať?
Jozo B
19.12.13,11:09
Pracovať by som mal začať od 2.1.2014
veronikasad
19.12.13,13:41
V zdr.poisťovni za zaeviduj ako SZČO a urči si ako poistenec štátu vymeriavací základ na preddavok na zdr.poistenie nula - do 31.12.2015 preddavky platiť nebudeš. Počítaj však s tým, že ti vznikne nedoplatok v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2014 a 2015, ktoré bude robiť zdr. poisťovňa.

Do 30.6.2015 odvody do sociálnej poisťovne platiť nebudeš. Či sa staneš povinným platitelom od 1.7.2015, závisí od výšky tvojich príjmov=tržieb, nie zisku. Počas tohto obdobia sa môžeš prihlásiť ako dobrovolne poistená osoba.