jaahodna
18.12.13,19:34
prosim vas, ako mam postupovat pri vystaveni faktury za tovar do CR: preddavok zaslany (bez preddavkovej faktury) na ucet vopred (napr 2.12).., tovar zaslany s CMR (4.12). datum zdanitelneho plnenia ma byt: podla § 19 odsek 4 (den prijatia platby 2.12.) alebo podla § 19 ods.8 v tomto pripade pododsek b/ (den vystavenia faktury 4.12.) ? dakujem.
tictac7
18.12.13,20:54
pri dodaní tovaru do iného ČS sa postupuje podľa §19 ods. 8. V tomto prípade nedochádza k zdaniteľnému plneniu daňovej povinnosti pri platbe prijatej vopred.
marjankaj
18.12.13,22:01
To z akého zákona cituješ? Z roku 2003?
tictac7
18.12.13,22:15
...netuším, na čo narážaš? ...nič som necitovala, len som sa snažila interpretovať.... Nemám pri sebe papierovú formu...a dúfam, že tu http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1
je aktuálne znenie...

Daňová povinnosť
§ 19
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
(8) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, dňom vzniku daňovej povinnosti je

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo
b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).
marjankaj
18.12.13,22:17
Čo je zdaniteľné plnenie? Tak znela otázka.
jaahodna
19.12.13,08:07
DAKUJEM !!!!
tictac7
19.12.13,13:02
...opravujem, daňová povinnosť