esox70
19.12.13,08:38
kn-alka
19.12.13,08:52
Faktúry píšete ručne? Lebo ak používate nejaký soft na vystavovanie faktúr, mal by obsahovať aj formulár na odsúhlasenie pohľadávok. Dokonca ho aj sám vyplní.
esox70
19.12.13,09:00
nepoužívam žiadny softvér
kn-alka
19.12.13,09:04
Omega má takýto vzor: