Ester plus
19.12.13,11:15
Ak odovzdáme tovar nemeckému zákaznikovi na ktorom sme robili úpravy, teda podľa zákona o DPH ide o službu podľa §15 ods.1, prepravcovi na prepravu 31.12.2013 a v tento deň vyhotovíme aj faktúru, kedy vzniká výnos podĺa zákona o účtovníctve - dňom dodania služby dodávateľom (rok 2013) alebo prevzatím služby odberateľom (rok 2014), keďže potvrdenie o prevzatí slúžby (upraveného tovaru) budeme mať až v roku 2014.
Rozhodla som sa takto:
Keďže z hľadiska účtovníctva sa za deň uskutočnenia účtovného prípadu považuje deň splnenia dodávky a tento deň si firma určí ako deň odovzdania dodávky prepravcovi v roku 2013, tak do výnosov sa služba zaúčtuje v roku 2013 a teda aj na účely DPH bude tento deň dňom dodania bez ohľadu na to, že k prevzatiu služby odberateľom dôjde až v roku 2014. Mohlo by to byť takto?
a_je_to
21.12.13,21:16
... áno, môže to byť tak, ako píšeš v druhom odstavci. Dodávka pre DPH vzniká dňom dodania u teba /miesto dodania pre teba je nakládka tovaru/, dňom nadobudnutia u odberateľa /miestom nadobudnutia je jeho sídlo/. Ale výnos /bez povinnosti DPH/, ten vzniká aj keby si fakturovala aj 2.1.2014 - buď ako nedokončená výroba, alebo tovar na sklade.