Teran
19.12.13,11:37
Ejo
19.12.13,11:42
K 31.12.2013 treba v rámci uzávierkových operácií upraviť základ dane, t.j. zvýšiť o pohľadávky a znížit o závazky, ktoré sú daňovými výdavkami. Takže to, čo zaplatíte v januári 2014 by ste mali mať v závazkoch alebo v pohľadávkach k 31.12.2013. A potom v roku 2014 už nič neriešite, nakoľko je to už vysporiadané.
Upraviť základ dane musíte, lebo ku dňu podania nebudete mať obnovenú živnosť.
Teran
19.12.13,11:46
Ďakujem, nie je mi síce celkom jasné, ide v podstate len o odvody za december a daň z auta.