mizu24
19.12.13,15:27
SZČO predala auto do autobazáru v sume 6000 € s dph, ktoré je vedené v OM. Suma 5000 € jej bola vyplatená na ruku a zvyšok prevedený na účet. Postupoval autobazár správne? Neporušil zákon o hotovostných platbách? Ich účtovník tvrdí, že to robia bežne a aj to môžu. Som na pochybách, či som dobre pochopila zákon a tiež príklady uvedené na drsr, pretože podľa mňa by mala ísť celá suma na účet. A ďalšia vec živnostník peniaze neprijal cez pokladňu. A keďže sa auto považuje za tovar, tak by podľa mňa mal. Môže to urobiť spätne po mesiaci?
JankaO
19.12.13,15:36
Všetky platby musia byť uskutočnené bezhotovostne, pretože suma jedného právneho vzťahu je nad 5000 € a týka sa osôb, ktorí sú podnikatelia.
mizu24
19.12.13,18:36
a môžem to zúčtovať? Pretože keď zapíšem faktúru do záväzkov, tak mi tam bude bez úhrady visieť? Tak sa potom môžu tešiť, keď im do autobazáru príde daňová kontrola, pretože takto robia pri predaji všetkých áut...
avalik
19.12.13,18:44
Akonáhle figuruje na jednej strane podnikateľ a zmluvný vzťah je nad 5000 € nesmie ani časť byť uhradená v hotovosti.

Príklad č. 7
Fyzická osoba - nepodnikateľ predáva cez sprostredkovateľa – podnikateľa automobil inému občanovi - nepodnikateľovi za 5 700,- €. Platba v hotovosti je prijímaná a odovzdávaná sprostredkovateľom.
Dochádza k porušeniu zákona, nakoľko platba v hotovosti kupujúcim prevyšuje 5000,- € a bola odovzdaná podnikateľovi, ktorý ju následne odovzdal predávajúcemu. V prípade, že jednou zo strán – prijímajúci alebo odovzdávajúci je podnikateľský subjekt, platí hranicastanovená v § 4 ods. 1.
K porušeniu zákona došlo konaním sprostredkovateľa, ako aj obidvoch FO –
nepodnikateľov.
Ak by podnikateľnebol sprostredkovateľom, ale by bol splnomocnený na odovzdanie alebo prijatie platby - nedošlo by k porušeniu zákona, nakoľko hranica platby v hotovosti by bolaposúdená podľa § 4 ods. 2.

Ref: http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/2013_05_13_mp_394_2012.pdf
JankaO
20.12.13,13:25
Keďže § 5 uvádza, že ....Ak došlo k porušeniu zákazu podľa § 4, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti....
...znamená to, že ak fa bola uhradená, tak sa v účtovníctve musí zaevidovať aj jej úhrada.
a netreba zabudnúť na sankcie:
§ 10 (1) Správneho deliktu sa podľa tohto zákona dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ak

a) ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti podľa § 4, alebo

b) ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti podľa § 4.

(2) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta do 150 000 eur.
rdb
19.06.15,10:11
Dobry den. Vo firme sme si dali spravit pravnu analyzu a mam k tomu niekolko pripomienok. Zákon nikde nezakazuje aby čast platby nebola vykonana v hotovosti. zákon len určuje, že pre jeden obchodný prípad nesmie byt hotovostna platba vyssia jako 5000,00. Financne riaditelstvo vydalo nariadenie, kde určilo, ze ak je obchodný prípad vyšší jako 5000,00, nesmie byt uhradená v hotovosti ani jeho čast. No a tu sa konecne dostavame k meritu veci. Toto "vysvetlenie" financneho riaditelstva je NAD ramec zákona a hlavne FINANCNE RIADITELSTVO NEMA V PRAVNOM STATE ZIADNE PRAVO VYSVETLOVAT ZAKONY. Zákon to co sa pise v nariadeni nehovori NIKDE. Otazka je, kto ma silu na to aby sa s finančním riaditelstvom sudil. Ale pokutu za ciastocnu uhradu do 5000,00 musí zmiest zo stola každý sudca.
marjankaj
19.06.15,10:16
Traja právnici=štyri právne názory.
marjankaj
19.06.15,10:17
Nakoniec ak vám vyrubia pokutu, tak sa môžete obrátiť na súd aby rozhodol.
Nech sa právnici realizujú v praxi.
rdb
19.06.15,11:16
Presne tak to bude. Kde dostaneme pokutu pojdeme na sud. Potom sem dam judikat.
marjankaj
19.06.15,12:50
Ale favorit vždy nevyhráva ani v športe a na súde je to tiež vo hviezdach.