J-Casper
19.12.13,17:44
Dánska firma registrovaná pre DPH na Slovensku predáva tovar, ktorý vyrobí v SK, švajčiarskej firme taktiež registrovanej pre DPH na Slovensku, príčom miesto dodania tovaru je Nemecko. Je správne ak faktúra je vystavená medzi zahraničnými firmami so slovenskou DPH?