lenlenka
19.12.13,19:36
Majiteľ kúpil do s.r.o. vozidlo z bazáru, pri kontrole originality zistili, že auto je hľadané. Polícia vozidlo zhabala. Ako to zaúčtovať???
KEJKA
20.12.13,12:11
ako škodu.
549/042
poznámka - 582 sa používa pri živelných pohromách.
lenlenka
21.12.13,19:31
takže 582/042, Ďakujem