rommy
19.12.13,22:28
podnikateľ platca DPH vykonáva služby pre firmu A, v rámci týchto služieb sa stretáva s klientmi a obedy resp. kávu platí on a následne toto pohostenie fakturuje firme A. nie v presnej čiastke je tam určená mesačná čiastka (zatiaľ ju nepresiahol). môže si teda z nákupov obedov uplatniť odpočet DPH a je to pre neho daňový výdavok ak fakturuje spoločnosti A toto pohostenie + DPH?
KEJKA
20.12.13,12:15
áno