erow
22.12.13,11:17
Prosim Vas vie mi niekto poradit, ci si mam nadstavit kalendarny, alebo hospodarsky rok v uctovnictve ked s.r.o. Vznikla 12.9.2013? Vdaka zakon som si precitala, ale neviem, ci musim nadstavit automaticky hospodarsky ked sme vznikli v priebehu roka, alebo mozem ponechat kalendarny.
Mila123
22.12.13,12:15
ako sa rozhodnete, je to na vašom zvážení,,,,,,
hosp. rok ak nie je od 0101-3112 sa nahlasuje na DU
a_je_to
22.12.13,14:13
Ak do 12.10.2013 nebolo písomne oznámené daňovému úradu, že sro zvolila ako účtovné obdobie kalendárny rok, tak v žiadnom prípade nenastavuj hospodársky rok, ale kalendárny. Lebo § 3 ZoÚ hovorí že :

(3) Účtovným obdobím je kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6) Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, uplatní účtovná jednotka písomným oznámením miestne príslušnému daňovému úradu

a) do 30 dní odo dňa vzniku účtovnej jednotky alebo
b) najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia účtovnej jednotky.47a)

(7) Ak oznámenie podľa odseku 6 nie je miestne príslušnému daňovému úradu doručené v ustanovenej lehote, účtovná jednotka nesmie uplatniť účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom. Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, musí účtovná jednotka uplatňovať minimálne jedno účtovné obdobie. Obdobne postupuje účtovná jednotka aj pri zmene hospodárskeho roka na kalendárny rok alebo pri zmene hospodárskeho roka na iný hospodársky rok.

Voľba hospodárskeho roka je iba právo, nikdy nie povinnosť.
erow
22.12.13,21:11
Dakujem, takze normalne si necham kalendarny a uzavierku urobim 31.12.2013, ano?
Mila123
22.12.13,22:22
áno.....zvyčajne je to tak, u nás nemáme ani jednu spol. ktorá má iný ako kalendárny rok....
spoločnosti, ktoré majú sezónne činnosti - im sa to viac oplatí......ak už....