skvrnka
22.12.13,15:06
Našu pohľadávku na nájomnom prevzal nový nájomca, samozrejme zmluvne.
Pôvodný nám neplatil, našiel nového s ktorým sme uzavreli zmluvu o nájme a súčasne zmluvu o prevzatí pohľadávky,ktorú nechal pôvodný nájomca.
Ako máme zaúčtovať túto zmenu dlžníka resp. stačí len v operatívnej evidencii faktúr zmeniť dlžníka?
a_je_to
23.12.13,23:45
Ak prevzal pohľadávku v pôvodnej cene, tak urob účtovanie 315/374, ako pri postúpení pohľadávky z nájomného. Tým odpíšeš pôvodného dlžníka a nahradíš ho novým. Ktorý nedostal plnenie, iba zmluvne prevzal dlh., tak na 315. Keby sa menilo ocenenie, tak aj 546 a 646, ale keď nie, tak stačí to jednoduchšie.
skvrnka
26.12.13,11:59
Ocenenie nemeníme, dlh bol 2000,-EUR a taký bol aj prevzatý. Len teraz to máme na 311, čiže to mame dať z 311 preč, teda MD311 a D 315, a ten účet 374?
a_je_to
26.12.13,17:23
No ak to máš na 311, tak zápis bude 315/311. Správne je pohľadávka na nájomnom na 374. Ale keď si to mala na 311, tak to už nechaj tak, až taký rozdiel to zase nie je. Na 311 idú pohľadávky z obchodného styku. A nájomné nie je obchodný styk, ale občianskoprávny ... preto 374.
skvrnka
30.12.13,12:25
Samozrejme ďakujem za odpoveď, len upresním pre prípadne iných, že sme neziskovka - obč.združ.nezaložené na podnikanie a my v účtovnej osnove ani nemáme účet 374, zrejme aj preto mi
to auditor ponechal na 311 bez výtky.
skvrnka
25.02.14,15:49
Keď to preučtujem na 315, potom mi nesedí operatívna evidencia vyšlých faktúr v účtovnom programe s účtom 311, čiže mám to asi vymazať, a prepísať do operatívnej evidencie iné pohľadávky?
a_je_to
26.02.14,08:52
Nejde o až také zásadné veci. Ak to nejde vyriešiť podľa odporučenia, ta riešenie prispôsobíš svojmu programu. Ak ten, kto prevzal bude vašu pohľadávku splácať v tej istej nominálnej cene, tak by sa s tým nemuselo ani nič robiť .