anavki
22.12.13,16:19
Prosím sú nejaké zmeny čo sa týka poukázania 2% z dane? Je možné ešte dať 3% ak som vykonala dobrovoľnícku prácu pre o.z. a mám o tom doklad a chcem poukázať 3 %?
Čo sa týka 2% aké sú podmienky na ich poukázanie - kedy sa môže poukázať 2% a kedy len 1,5 %?
Ďakujem.
avalik
22.12.13,16:26
pozri § 50 http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595
ivka70
22.12.13,17:21
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/
anavki
22.12.13,17:38
Ďakujem za odpoveď. Vlastne ma zaujímalo či sa niečo menilo oproti minulému roku. Alebo zostáva v platnosti to isté čo bolo v zákone k poukázaniu % z dane za rok 2012. Platí to isté aj pre rok 2013?