lumat
22.12.13,23:05
Daňovník, platca DPH, zaplatil čiastočnú zálohu za tovar dodaný s montážou z Chorvátska 19.11.2013 na základe proforma faktúry, ktorú má podľa §70 zaevidovanú v záznamoch o DPH. Na uvedenú platbu mu dodávateľ z Chorvátska nevystavil daňový doklad o prijatí platby vopred. Tovar bol dodaný na Slovensko 20.12.2013 a montáž bola dokončená 22.12.2013. Je správne, že si daňovník uplatnil samozdanenie na zálohovú platbu už v novembri aj na vstupe aj na výstupe? Mohol si odpočítať daň na základe tejto proforma faktúry, evidovanej v záznamoch, aj keď to nie je daňový doklad? (Zvyšnú časť uhradí až teraz po dodaní tovaru a po inštalácii tovaru.) Ďakujem
a_je_to
01.01.14,15:19
Zaplatená platba vopred do inej krajiny EU nie je ani dodaním, ani nadobudnutím. Teda nie je plnením pre zdanenie a už vôbec nie odpočet. Lebo nespĺňa požiadavky § 49 a 51 ZoDPH. U druhej strany prijatie zálohy nepodlieha SV, ale v mesiaci dodania plnenia áno. A tam zas nebude tvoja DPH v sume podľa jeho SV, ale menšej. Postih ti podľa všetkého nehrozí /začal si zdaňovať skôr/ , ale vymenované nezrovnalosti môžu vyvolať záujem daňovej kontroly o kontrolu tvojho vykazovania, ktorá nikdy nie je príjemná.
sara1309
02.01.14,11:25
pri tovare dodanom s inštaláciou sa na takýto tovar pozerá nie ako na tovar ale ako na službu a daňová povinnosť vzniká v tomto prípade dňom úhrady zálohovej fa, teda 19.11.2013. postup, že daňovník vykonal samozdanenie v 11/2013 je teda správny
a_je_to
02.01.14,12:37
... trochu som sa sekol, lebo dodávka s montážou do SV nejde, korigujem ...
a_je_to
02.01.14,12:49
... zálohová platba vopred u cezhraničných dodávok nie je nikdy predmetom dane a už vôbec nie u samozdanenia. Ak máš na mysli § 19/4, tak ten sa týka iba tuzemských platieb vopred a u príjemcu platby, nie cezhraničných, kde platbu nedostávam, ale odosielam ... a ešte by som z odoslanej /nie prijatej/ platby mal mať aj daňovú povinnosť ??? hmmmm !!! ... sa zorientuj.