Monika77
23.03.06,15:43
Viete mi niekto poradiť?
Na základe §424 Občianskeho zákonníka má zamestnankyňa uzavretú príkaznú zmluvu na vyplácanie provízií z uzatvorených poistných zmlúv.
Moja otázka znie: keď jej bude provízia vyplácaná cez mzdu, mám povinnosť odviesť jej z tejto čiastky aj odvody do sociálky a zdravotnej?
ajobs
24.03.06,00:02
Viete mi niekto poradiť?
Na základe §424 Občianskeho zákonníka má zamestnankyňa uzavretú príkaznú zmluvu na vyplácanie provízií z uzatvorených poistných zmlúv.
Moja otázka znie: keď jej bude provízia vyplácaná cez mzdu, mám povinnosť odviesť jej z tejto čiastky aj odvody do sociálky a zdravotnej?

Ako tomu mám rozumieť, že jej bude provízia vyplácaná cez mzdu ? Provízia je provízia a mzda je mzda. Načo má potom uzatvorenú príkaznú zmluvu, prečo nemá pracovnú zmluvu ?
jana123
24.03.06,09:58
Z príkazovej zmluvy ty neplatíš nič. Vyplatíš peniaze a viac sa nestaráš. Zo mzdy normálne odvedieš odvody.
Nerozumiem tomu, ale prečo si to takto vymyslela. Normálne je v tomto prípade dať nejakú základnú mzdu, trebárs min. a potom vo forme provízií / odmien / vyplatiť provízie zo sprostredkovaného poistenia. V tomto prípade už vstupujú provízie do výplaty a odvádzaš z nich odovody.