Aliba
23.12.13,11:46
Dobrý deň. 5.12.2013 sme mali na našom firemnom aute nehodu. Auto sa od toho dňa nepoužíva na podnikanie nakoľko je nepojazdné a ide o totálnu škodu. No máme záujemcu,ktorý by ho odkúpil na súčiastky 30.12.2013. Auto chceme odhlásiť z DÚ len aký dátum uviesť ako ukončenie podnikania 5.12. alebo 30.12. kedy máme príjem z predaja ? ďakujem
Tweety
23.12.13,11:48
§89
2) Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
Aliba
23.12.13,12:58
A ak by sa predalo až v januári 2014? Dátum by bol 31.1.2014 alebo 31.12.2013. Neviem či príjem z predaja sa dá považovať,že auto ešte bolo v podnikaní...
marjankaj
23.12.13,14:10
§ 89
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie, ak odsek 3 neustanovuje inak.

(2) Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

(3) Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká dňom nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.