Ester plus
23.12.13,12:47
Podnikateľ sa rozhodol odpisovať istý majetok, ktorého doba použiteľnosti presahuje 1 rok ale cena je nižšia ako 1700 Eur. Iný krátkodobý majetok
ktorý taktiež presahuje dobu použiteľnosti 1 rok a cena je nižšia ako 1700 Eur sa rozhodol dať do nákladov. Môže u jednotlivého majektu takto kombinovať
odpisovanie?
Tweety
23.12.13,12:48
IS môže určiť, že bude odpisovať aj majetok, ktorý nesplňa hodnotu na HM. Ale potom musí postupovať rovnako.