Ikkka
25.12.13,22:46
Moja matka ako FO získala finančný dar od Občianskeho združenia na základe Darovacej zmluvy/Občianske združenie darca , matka obdarovaný/ . Tieto finančné prostriedky sme použili na kúpu zdravotníckej pomôcky pre chorého brata. Použitie prostriedkov je v súlade so stanovami občianskeho združenia. Chcem sa spýtať, musí matka z tohto daru zaplatiť daň z príjmu, alebo daň z darovania?

ďakujem vopred za dobré rady
Katy a R
25.12.13,23:01
Nie. viď §3 odst 2 zák o DzP