Ikkka
26.12.13,14:10
Dobrý deň,
chcem sa poradiť, či v prípade získania finančného daru od neziskovej organizácie fyzická osoba platí zdravotné odvody
a_je_to
27.12.13,00:02
Podľa § 10b/4 ZoZP nie, pretože píše :
(4) Zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa osobitného predpisu, 26) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu, 25) ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak.
Príjem z darovania podľa § 3/2/a ZoDP nie je predmetom dane a § 10b/1/e neuvádza dar ako predmet pre odvody, ani ako zárobkovú činnosť.