iwert
26.12.13,19:05
Mozem pouzit cudzie sudne rozhodnutie o nevymozitelnosti pohladavky pre moju potrebu na odpis pohladavky ? Chcem sa vyhnut podaniu na sud a dopocul som sa ze bolo vydane nejake rozhodnutie o duplicite sudnych konani ked uz vo veci bolo sudom rozhodnute. Aky je postup ?
Mozem ja ako nezaineresovana osoba ziadat sud o opis takehoto rozhodnutia ,alebo staci mi stiahnutie sudneho rozhodnutia zo stranky min.spravodlivosti ?
a_je_to
26.12.13,23:55
Pozri si § 19/2/h ZoDP. Niektoré vymenované prípady sa vzťahujú aj na .... daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,
Na základe takého precedensu by taká okolnosť mohla byť uznaná aj u tvojho prípadu. Listina z verejnej zbierky je dôkazom.