danuskabr1
30.12.13,14:15
Andrej13
30.12.13,15:24
Zákon o dani z príjmov par. 21 ods. 1 Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, 1) výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, a ďalej
h) výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 16, 60 eura za jeden predmet,

Ale ja osobne by som to dal na 513 bez uplatnenia DPH, v podstate je rozhodnutie na podnikateľovi.
Tweety
30.12.13,15:27
Tiež by som účtovala ako repre, teda 513.