kote74
31.12.13,12:48
Dobrý deň,

som SZČO registrovaná pre DPH podľa par. 7a, pretože poskytujem služby (konkrétne preklady) do zahraničia. Som teda neplatca DPH. Doteraz som väčšinou robila faktúry buď hneď po dodaní služby alebo súhrnné za 1 mesiac. Nedávno sa mi ale ozvali obchodní partneri z Veľkej Británie, že by boli radšej, keby som im fakturovala každé tri mesiace, a nie každý mesiac. Ako je to v takomto prípade, môžem vystavovať súhrnné faktúry aj za obdobia troch mesiacov?
Tweety
31.12.13,12:34
§ 75
Súhrnná faktúra

(1) Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

(2) Ak dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody alebo tepla, pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov, a dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, obsahujú údaje podľa § 74 ods. 1, nie je platiteľ povinný vyhotovovať faktúru za každý opakovane dodaný tovar alebo službu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku a príjemca plnenia má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje, v tuzemsku.