Viera
01.01.14,19:35
Sarlotka
01.01.14,21:43
podla mna v D1, ale pockaj aj na iny nazor ...:)

sudim podla tohto:

C. Údaje z vyhotovených a prijatých opravných faktúr podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH
C.1. Údaje z opravných faktúr vyhotovených dodávateľom k faktúram uvedeným v A.1. a A.2.
V C.1. dodávateľ neuvádza údaje z vyhotovených dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých sa vydáva doklad z ERP alebo pri ktorých dodávateľ nie je povinný vyhotoviť faktúru. Tieto údaje sú zahrnuté v D.1. alebo D.2. (v celkovom obrate).

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v A., pri ktorých je dodávateľ osobou povinnou platiť daň
(Údaje z dodávok tovarov a služieb, pri ktorých je dodávateľ osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a pri ktorých vyhotovuje zjednodušené faktúry podľa § 74 ods. 3 a) až c) zákona o DPH alebo pri ktorých platiteľ dane nie je povinný vyhotoviť faktúru)
D.1. Údaje o celkových sumách obratov evidovaných ERP
Údaje uvádza platiteľ dane (dodávateľ), ktorý je povinný evidovať tržby ERP podľa osobitného predpisu.
Ak sa prostredníctvom ERP vyhotoví doklad, ktorý má všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, platiteľ dane uvádza tieto faktúry do A.1. a ak ich nie je možné vylúčiť z celkového obratu evidovaného ERP, môže ich mať duplicitne zahrnuté v údaji o celkovom obrate v D.1.
Do obratu platiteľ dane nemusí zahrnúť faktúry, ktoré už boli vyhotovené so všetkým náležitosťami faktúry a následne sú uhradené v hotovosti a evidované prostredníctvom ERP (faktúry sú uvedené v A.1.).
petkor
14.01.14,14:18
Tiež mám tento problém, a v poučení som našla toto:
C.2. Údaje z opravných faktúr prijatých príjemcom plnenia k faktúram uvedeným v B.1. a B.2.
V C.2. príjemca plnenia uvádza aj údaje z jednotlivých prijatých dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z ERP alebo iná zjednodušená faktúra (§ 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH), a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádza v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B.3.
Aj na školení nám hovorili, že tieto opravné doklady musia byť uvedené v C2.
Sarlotka
14.01.14,14:54
to tiez suhlasim, otazka bola povodne vydane opravne doklady a vy piste prijate opravne doklady (tarchopisy, dobropisy)
petkor
15.01.14,20:21
Aha, prepacte, to som si nevsimla. Ale z toho mi vyplyva, ze opravne doklady z ERP uvadzam do C len vtedy, ak ich prijmem. Ale ak ich vystavim ja (nam vratili tovar), tak ich uvadzam len do suhrnu?
Sarlotka
22.01.14,19:43
ano..:)