martinka2
02.01.14,10:54
Dobrý deň, zamestnanec použil na služobnú cestu vozidlo, ktoré je evidované na iného živnostníka. Mám ja ako zamestnávateľ pri takejto pracovnej ceste zamestnanca povinnosť podať za neho daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť za tieto dni daň? Podľa mňa nie, keďže by daň bola zaplatená duplicitne, keďže živnostník určite za toto vozidlo daň z MV zaplatí za celý rok. Ďakujem za odpovede.
účtovník 007
03.01.14,08:20
Myslím si, že táto otázka má dve roviny.

prvou je vyplatenie cestovných náhrad zamestnancovi.
Tu sa stávaš daňovníkom podľa §85/2 písm.a) zákona 582/2004
§85/2 a) vôbec nerozoberá problematiku, aké auto zamestnanec na služobnú cestu použil. DP na daň z MV by som za zamestnanca podala a daň v alikvotnej výške zaplatila.


Druhá rovina je vzťah fyzická osoba(ten tvoj zamestnanec) a živnostník, ktorý mu auto na súkromnú potrebu požičal. Na základe čoho? Zmluvy o prenájme, zmluvy o výpožičke, len tak, pre jeho pekné oči? Má tento moment zachytený v účtovníctve? Asi nie, a ani ho dopad takéhoto kroku nenapadol. Teba ako zamestnávateľa ich vzťah nezaujíma. Svoju povinnosť si splníš.
Chobot
03.01.14,10:17
Si povinný platiť DzMV.

Tiež to rozdelím na 2 časti:

1. cestovné náhrady - keďže zamestnanec použil iné vozidlo, než vozidlo zamestnávateľa, patrí mu náhrada za použitie MV a náhrada za spotrebu PHM. (toto síce nebolo súčasťou otázky, ale pre istotu som to uviedol, lebo to má súvis s druhou časťou)

2. daň z MV - zákon o miestnych daniach v § 85 ods. 2 uvádza

(2) Daňovníkom je tiež

a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady 42a) zamestnancovi za použitie vozidla; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,

Do 31.12.2012 bolo v zákone uvedené:

(2) Daňovníkom je tiež

a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,

Z uvedeného vyplýva, že platiť cestnú daň bol zamestnávateľ do konca roku 2012 povinný iba v prípade, ak zamestnanec použil na pracovnej ceste vlastné vozidlo. Od 1.1.2013 je zamestnávateľ povinný uhradiť cestnú daň v každom prípade, ak vypláca cestovné náhrady za použitie auta. Nezáleží pritom, komu auto patrí a či za dané auto niekto niekde už uhradil cestnú daň.

Takže musíš uhradiť aj za toto auto cestnú daň za dobu, kedy sa používalo na pracovnej ceste.
marjankaj
04.01.14,09:43
Tibor v prvej vete a v poslednej vete si protirečíš.
Chobot
04.01.14,17:37
Máš pravdu, už som to opravil.