Katrina13
04.01.14,16:01
Ahojte, rada by som Vás poprosila o radu, ako prejsť z platcu DPH na neplatcu, príp. ktorý zákon to usmerňuje lebo všade som našla len opačný príklad. Ešte by som Vás chcela poprosiť, či mi viete povedať, ak sme mali v podnikaní auto a nemáme ešte 14.000 odpísaných, bude to treba asi dodaniť a predpokladám, že aj tovar na sklade, správne? A našla som článok na nete, že ak sa prijíma služba z EÚ treba sa registrovať pre daň, to platí pri akomkoľvek objeme služby alebo je to ako pri tovare, že za rok len 13.941,45 eur môžem bez registrácie nakúpiť?( čo sa služvy týka ide len o zľavový český portál) Alebo sa do tejto hodnoty ráta aj tovar aj služba?

Našla som v zákone o dph nasledovné:
"6) V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (§ 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitného predpisu30) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu31) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou."

Rozumiem správne, že teda stav majetku k 31.1.2013 teda DHM, KHM, Zásoby celkový objem cca.30.000eur - z toho by som musela odviesť DPH, keďže som tento tovar nadobudla od platcov DPH a aj som si ju odpočítala?

Okrem tohto v paragrafe 81 neboli žiadne iné náležitosť zrušenia registrácie, tak neviem či je to naozaj všetko.

Ďakujem za akúkoľvek radu a tip na zdroj info.
KEJKA
04.01.14,18:50
Z_DPH stanovuje, že o zrušenie registrácie môžeš požiadať, ak 12 predchádzajúcich mesiacov neplníš podmienku obratu tých necelých 50 tis. EUR.
DU ti stanoví posledné zdaňovacie obdobie, za ktoré DP DPH podáš a v ňom dodaníš majetok ako si napísala.
čo sa týka služieb z EU, resp. tretích štátov, tam je povinnosť sa registrovať PRED prvým prijatím služby, nie je limit na jej hodnotu.
DHM, KHM - ak ide o dlhodobý resp. krátkodobý majetok, tak DPH sa odvádza zo zostatkovej ceny.
Katrina13
05.01.14,09:12
Veľmi pekne ďakujem.
mizu24
05.01.14,22:32
Bola som v tom,že krátkodobého sa to netýka :( Čiže, keď má firma v majetku notebook, pri ktorom si uznala v decembri dph 200 €, tak pri zrušení platcu dph od apríla musí túto dph vrátiť?
KEJKA
06.01.14,02:15
KHM som tam hodila len aby to bilo do očí, predpokladám, že ide tiež o odpisovaný majetok. citujem sa.............tak DPH sa odvádza zo zostatkovej ceny.
a ty hádam ten NB nemáš v majetku len v operatívnej evidencii, či?
pokiaľ ho máš v odpisovanom majetku - platí citovaná veta.