Petka2708
04.01.14,15:30
Dostávajú sa diéty v zahraničí (Holandsko) aj počas víkendu? Alebo sa to počíta iba na pracovné dni. A čo v prípade keď sa pracuje aj cez víkend?
avalik
04.01.14,14:39
ZoCN
§ 13
Stravné

(1) Pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom stravné v eurách alebo v cudzej mene. Stravné v eurách alebo v cudzej mene je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na časové pásma

a) do 6 hodín vrátane,

b) nad 6 hodín až 12 hodín,

c) nad 12 hodín.Zákonník práce

§ 97
Práca nadčas

(1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.
Petka2708
04.01.14,14:45
Takže keď bol niekto 14 dní v Holandsku, tak normálne za 14 dní diety ano?
avalik
04.01.14,14:47
ano, je tam jasne napisane kalendarne dni ... preddavok na ZPC si ako vypocitala a vyplatila ???
Petka2708
04.01.14,15:01
ziadny preddavok nebol, to je pre zivnostnika