MIŠO T
05.01.14,13:15
Zdravím všetkých čo robia, JU, ALFA+ , mam taku otázku. Vyšiel mi DZ 53,82 E a dan 0- podla programu, je to správne ? Od akého DZ sa vlastne odvádza DzPrijmu ???


To je len vypočet cez ALFA + / Prehľady, Predb, vypočet DzPr. /
veronikasad
05.01.14,13:22
Ty už máš verziu s DP za rok 2013 ?
veronikasad
05.01.14,13:28
§ 46
Minimálna výška dane
Na začiatok

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16, 60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35 alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybraná zrážkou a pri ktorých nepoužil postup podľa § 43 ods. 7, nepresiahne 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). Tento postup použije aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 7, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eur.

a po novele ZoDzP

§ 46

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

§ 46a
Minimálna výška dane fyzickej osoby

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6, postup podľa prvej a druhej vety použije, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
MIŠO T
05.01.14,13:32
Vďaka, to znamená, že ten prehlad/ predb. vypočet v ALFA+ nie je celkom presny, lebo 53,82 x 19´%=10,225, takže dan predsa len bude na uhradu
veronikasad
05.01.14,13:34
Prečítaj si pozorne prvú vetu "daň sa nevyrubí a neplatí"...
MIŠO T
05.01.14,13:36
Ja idem podla 46 - ak nepresiahne 5 EUR / čo je teraz správne ?
veronikasad
05.01.14,13:37
Veď som ti citovala prvú vetu z § 46, resp. 46a). Tá sa ani novelou nemení (okrem sumy)
MIŠO T
05.01.14,13:50
Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur. Ako to mam teda chapat ?
michelle84
18.02.14,14:52
Za rok 2013 platí ešte ustanovenie platné do 31.12.2013, že minimálna výška dane je 16,60 EUR? Alebo už nový § 46 zákona o dani z príjmov, kedy je minimálna výška dane 5,- EUR od 01.01.2014?
michelle84
19.02.14,09:00
posúvam...
kn-alka
19.02.14,09:23
v DP typu B je v poznámkach písané, že ak výsledná suma dane nepresiahne 17 €, na r.92 sa uvádza 0
A ak rozdiel dane na úhradu je nižší ako 5 eur, daň sa neplatí
kn-alka
19.02.14,09:25
Takže ak ti vyjde daň do 17 eur, tak tvoja daňová povinnosť je 0, Ak ti vyjde daň napr 500 €, a preddavkovo ti bolo zrazené 498 €, tie 2 eurá nemusíš doplatiť
michelle84
19.02.14,09:57
Ďakujem za usmernenie, išlo mi o DPPO. V poučení je uvedené, že ak je daň do 5,- EUR, tak sa nevyrubí. Ďakujem veľmi pekne, nenapadlo ma pozrieť do poučenia.