maja491
05.01.14,20:41
Aký účet pohľadávok je vhodný pri účtovaní nákupu PHM a potom aj odúčtovaním do spotreby, ak tento nákup realizuje štatutár, ktorý nie je zamestnancom s.r.o. ? Ak by išlo o zamestnanca použijem účet pohľadávok voči zamestnancovi 335, ale nie som si istá, čí pri štatutárovi môžem použiť účet 355 (samostatný AU). Podobne aj nákupy realizované platobnou kartou spoločnosti , ak sa nejedná o zamestnanca spoločnosti . Prosím o radu. Ďakujem.
pavol54
05.01.14,20:57
široká otázka nakupuje kartou? svojou? do akého auta firemného svojho?
maja491
08.03.14,15:15
Nakupuje firemnou kartou a tankuje do auta, ktoré má fy v prenájme . Čiže môžeme to považovať, že ide o firemné.