Letko
06.01.14,08:05
Pôžička od inej spol. našej spol. prijatá 12/2013, splatená bude v 1. polroku 2014.
221/249 - prijatie pôžičky
249/221 - splácanie pôžičky
562/379 - ID predpis úroku
379/221 - úhrada úroku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zábezpeka DPH zaplatená 12/2013

378/221 - splatenie daňovej zábezpeky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1/2014

538/345 - ID konces. popl. platený ročne
345/221 - splatenie konces. popl.

Je to tak správne?

Ďakujem :)