Siporka
06.01.14,17:00
prosím o radu, JU, DPH

- vrátenie DPH z osobnej spotreby za tovar mesačne – patrí do Daň. priz. k DPH do riadku č. 28 - ako dopropis, alebo účtovať –pohyb a s tým klesajú hodnody z riadky č. 21 a č. 23?
- podiel mandatára za haracie automaty – za december vyúčované napr. 15 januára patrí medzi pohľadávky december a do Daň. priz. k DPH tiež december, alebo to už je za január?
- Súhrnný výkaz DPH – podáva ak je vývoz, pri dovoze nie
Prosim o radu.