renata3
06.01.14,21:13
Robím účtovníctvo SZČO, ktorý spolupracuje so slovenskou firmou V a s českou firmou G. Firma V dlhuje firme G pre zjednodusenie 100 EUR - nemá peniaze, ale má tovar, ktorý odkúpi SZČO (následne ho predá opať za 100 EUR, zúčtuje DPH) a vyplatí firme G peniaze. Majú uzatvorenú zmluvu o postúpení pohľadávok. Firma G faktúrovala svoje pohľadávky voči firme V na SZČO v sume 100 EUR. Ide mi o to, akú časť sumy 100 EUR si môže SZČO v jednoduchom účtovníctve uplatniť ako výdavok ovplyvňujúci daňový základ. Tovar kúpil od firmy V s DPH (ovplyňujúci výdavok bol 80 EUR) ale faktúru neuhrádzal firme V, ale českej firme G bez DPH, cize by mal ovplyvňujúci výdavok 100 EUR... a teraz neviem co s tym. Takto si vlastne zníži daňový základ o 20 EUR. Či mám tú úhradu na firmu G nejako interným dokladom prepojiť s faktúrou od firmy V, aby bol ovplyvňujúci výdavok len 80, alebo čo. Trocha zamotané, ale dúfam, že sa tu nájde niekto, kto mi poradí :) Ďakujem.
tictac7
06.01.14,21:42
...troška to uprac:
1. v názve píšeš o trojstrannom zápočte - v texte o postúpení pohľadávok
2. postúpenie pohľadávky sa nefakturuje - postupca a postupník majú uzavretú medzi sebou zmluvu a len 3. strane oznamujú, že sa jeho pohľadávky postúpili a teda ich má uhradiť novému veriteľovi
3. definuj, kto je postupca, kto postupník, kto dlžník
renata3
07.01.14,10:14
Neviem presne, ktorý pojem je správny, ale podľa toho, čo píšeš pôjde o postúpenie pohľadávok. Aj ked na jednej strane uzavreli zmluvu o postúpení pohľadávok - postupitel G, postupník SZČO a dlžník V, ale na druhej strane mám aj faktúru od firmy G na SZČO, ktorá obsahuje zoznam všetkých dlžných faktúr a v prílohe aj ich originály a zmluvu o postúpení. Túto faktúru som dala ako nedaňový doklad, čiže aj úhrada tejto faktúry by bol nedaňový výdavok (100 EUR). Ako daňový výdavok mi vychádza, že by malo byť započítanie faktúry od firmy V v sume 80.