Rascalko1
07.01.14,17:45
tictac7
07.01.14,17:22
zmluva je na dobu určitú alebo neurčitú?
Rascalko1
07.01.14,18:24
Je podpísaná len predbežná. Teraz ideme podpísať riadnu nájomnú.Takže máme možnosť urobiť ju aj na dobu určitú aj na neurčitú. Nájomca súhlasí.
tictac7
07.01.14,18:33
urobte ju na dobu určitú tak, aby suma platieb počas trvania zmluvy nepresiahla sumu 5.000 eur a môžete realizovať platby v hotovosti.
kukučka
07.01.14,20:28
Môže, ale je tu obmedzenie jeden právny vzťah suma nad 5000 € na účet, splátky sa sčítavajú. Dohodneš si zmluvu na jeden rok, mesačne po 500 €, teda nemôžeš zaplatiť pár splátok v hotovosti a pár na účet.
Dobré účty robia dobrých priateľov, predpokladám, že dotyčný chce dobrému zákazníkovi prenajať budovu dlhodobo. Nie je lepšie podľa toho urobiť dobrú zmluvu s platbou na účet a nemať žiadne obmedzenia, ani obnovovať zmluvu každoročne? Pouvažuj.
Mária27
07.01.14,20:47
Hocijaké potvrdenie, hoci aj podpis na jednom hárku každý mesiac v novom riadku :)
Jana Motyčková
08.01.14,10:55
Otázka bola v súvislosti so zákonom o obmedzení platieb v hotovosti, takže, ak by platby vyplývajúce z 1 zmluvy presiahli 5000 (15000? ak sú obaja nepodnikatelia?), nesmie byť ani jedna platba v hotovosti.