fmato
07.01.14,20:31
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či budem mať nárok na dávku v nezamestnanosti ak:
od roku 2009 do 31.8.2012 som bol zamestnaný na dobu neurčitú,
od 1.9.2012 do 27.1.2013 som bol na úrade práce a
od 28.1.2013 do 31.1.2014 mám pracovný pomer na dobu určitú.
Ďakujem
tictac7
07.01.14,20:40
pri evidencii od 1.9.2012 do 27.1.2013 si poberal podporu? A dal si si vyplatiť aj 50% zvyšku?
fmato
08.01.14,20:00
Hej, poberal som podporu. A neviem akych 50% zvysku som si mal nechat vyplatit.
avalik
08.01.14,20:03
§ 105
(3) Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie nezamestnaných občanov počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období kratšom ako dva roky bol opätovne zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.

(4) Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada. Jednorazovým vyplatením dávky v nezamestnanosti poistencovi zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa odseku 3.