miros15
08.01.14,15:18
Dobrý deň, v decembri 2013 mi bola vyhotovená aj doručená FA zo zahraničia, tovar mi bol dodaný 7.januára 2014.
Môžem dať FA do januára a vykonať samozdanenie v 1/2014? Doteraz som daval faktúru podľa dátumu prijatia tovaru, lebo dátum vystavenia FA je obyčajne skorší. Tak ktorý dátum je správny?

Nerozumiem novému odseku paragraf 51 ods.

(3) Ak v dôsledku oneskoreného doručenia faktúry je platiteľ povinný podať dodatočné daňové priznanie z dôvodu, že daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikla podľa § 20 ods. 1 písm. b), má platiteľ právo vykonať odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré podáva dodatočné daňové priznanie, ak ku dňu podania dodatočného daňového priznania má faktúru.

Ďakujem