Účtovníčka Anička
08.01.14,15:00
Spoločníci podnikali 10 rokov v rámci združenia, člen A mal 51 % podiel, člen B 49 % podiel. Účtovali v JÚ. K 31. 10. 2013 bola schválená ich žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH, DP som podala.

K 30. 11. podpísali Dohodu o rozpustení združenia. Spoločník A pokračuje v podnikaní ďalej ako FO živnostník, spoločník B prerušil živnosť na plánovaných 6 mesiacov.

V rámci podávania DP DzP FO plánujem:
1. Každému exspoločníkovi vypracujem DP FO k 31. 12. 2013 a podám ho v zákonnej lehote do 31. 3. 2014.
2. Spoločník A ho bude podávať pod svojím DIČ, účtovná závierka bude označená ako riadna k 31. 12. 2013.
3. Spoločník B ho bude podávať pod svojím rodným číslom, účtovná závierka bude priložená mimoriadna k 30. 11. 2013 - údaje uvediem podľa mimoriadnej inventarizácie k 30. 11. 2013 - 49 %-ný podiel na P, V, M a záväzkoch.
Nahlášky a odhlášky na poisťovniach a DÚ sme vykonali v stanovenej lehote. Dúfam, že som na nič nezabudla, predsa len, človek takéto veci neeviduje často... Dúfam, že nepohorím na nejakej "zákernosti"... Budem vďačná za každú radu a pripomienku.
uko
20.01.14,14:31
preco B pod rodnym cislom? ako to idete danovo vysporiadat?
Účtovníčka Anička
02.03.14,17:19
Pretože ten druhý spoločník má prerušenú živnosť a niekde som čítala, že sa na neho potom pozerá ako kedy nepodnikal.... prosím, mátes tým skúsenosť?
uko
03.03.14,07:10
...ale to danove bude este za podnikatela. nie? https://podpora.financnasprava.sk/296844-Skon%C4%8Denie-podnikania-
Účtovníčka Anička
03.03.14,09:17
Uko, ďakujem, že si mi nasadil chrobáka do hlavy... volala som na DÚ a dozvedela som sa, že podáva DP pod klasickým DIČ. Ešte rozmýšľam - k akému dátumu teda urobiť jeho závierkové výkazy? 30. 11. alebo klasicky k 31. 12.? Myslela som, že uzávierku označim ako mimoriadnu k 30. 11.
, ale teraz mám dilemu...
uko
03.03.14,09:43
tiež to riešim. preto som dala ten link. je to tam krásne vysvetlené - podľa neho ak k 31.12. tak riadnu ak v iný dátum, tak mimoriadnu
Účtovníčka Anička
03.03.14,13:00
áno - podľa vyjadrenia pracovníčky