Katrynaja
09.01.14,08:51
Potrebujeme dať zamestnancov na 60%, kôli tomu, že nedokážeme v zimnom obdobý zabezpečiť pre nich prácu.Nemáte niekto vzor takej dohody?