rdvs
15.01.14,13:41
Družstvo menilo podobu DPL zo zaknihovanej na listinnú formu s tým, že časť družstvo odkupovalo od vlastníkov, časť si oprávnené osoby prevzali a zvyšok, ktorý nikto neprevzal, bol vyhlásený za neplatný. Tieto neplatné DPL budú v konečnom dôsledku ponúknuté na odpredaj za cenu ošetrenú – predajná cena mínus náklady spojené s administratívou.

Ako má družstvo účtovať o týchto neplatných DPL, ich predaj a zaradenie do majetku nepredaných (alebo tých, na ktoré nebude nikto reagovať)?