Yvona Horzinkova
20.01.14,09:31
Jak je to prosím s úhradou daňové ztráty při změně vlastníka na slovensku?
Děkuji
tictac7
20.01.14,09:35
Daňová strata sa voči spoločníkom nevysporiadava. Vysporiadava s účtovný výsledok hospodárenia. Nikdy nie daňový. ....a všetko závisí od dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.