Hakika
22.01.14,15:39
S.r.o. uzavrela koncesnú zmluvu s obcou na modernizáciu verejného osvetlenia
v roku 2013 s tým, že doba platnosti tejto zmluvy je do r. 2021 a vlastnícke právo ku komponentom nadobudne objednávateľ po ukončení doby platnosti bezodplatne. Objednávateľ uhrádza našej s.r.o. cenu preddavkovo vo forme mesačných splátok. Má niekto s účtovaním takého prípadu skúsenosti ? Práce boli v tomto roku aj ukončené. Ďakujem
Už som raz sem tú otázku zadala, ale neide mi ju upraviť, tak skúšam znova.