nikdyneklam
24.01.14,14:53
Ester plus
26.01.14,17:38
Pozri si § 30 d Postupov účtovania v PU.