ada159
30.01.14,09:53
ak bola dohoda uzatvorená na dobu neurčitú, je potrebné ju k 31.12. ukončiť a 1.1. znovu uzatvoriť? A s tým súvisiace prihlásenie a odhlásenie do poisťovní?
mondes
30.01.14,08:55
Nie,
ada159
30.01.14,08:58
tak som rada, že som nič nezmeškala. Dnes som dostala info z dôvery, že je treba uzatvoriť novú.
mondes
30.01.14,09:12
A z akého dôvodu? Povedali ti?
ada159
30.01.14,09:19
samozrejme že nie
kn-alka
30.01.14,09:58
NIKDY som neodhlasovala dohodárov k 31.12. roky-rokúce a NIKDY s tým žiadna poisťovňa nemala problém.... do čoho zasa vŕtajú?
katka 23
30.01.14,10:00
v ZP odkiaľ vedia ako je uzatvorená dohoda? zamestnanec ju predkladá v ZP ? myslím že nie...